Rakaca-tó 2016 évi Általános horgászrendje

Horgászni csak érvényes horgászigazolvánnyal, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet!

A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel!

Általános területi engedély behordásos horgászmódszer használatára nem jogosít fel! Kiegészítő jegy vásárlására van lehetőség!

A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít fel a horgász által megjelölt időponttól! A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg akkor is ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!

A téli horgászrend érvényességi ideje alatt a napijegy a horgász által meghatározott napon 06 h-tól 18 h-ig érvényes.

Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.

Megtartható éves mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen: 50db/év/ területi jegy.

Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül! Ezen felüli mennyiség megtartásához a horgász az adott évben +1 új területi engedély vásárlására jogosult.

Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai. Elvihető:

                                     Ponty:  maximum 6kg/egyedig,

                                     Süllő:   maximum 4kg/egyedig,

                                     Csuka:  maximum 5kg/egyedig.                            

Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel horgászhat.

Éjszakai horgászat Április 01-től - Október 31-ig engedélyezett.

Téli horgászrend: Horgászni November 01-től - Március 31-ig 06:00-18:00 óra között engedélyezett! Ezen időszakon kívül , horgászkészséggel a vízparton tartózkodni tilos.

Táblával, illetve bójával megjelölt “kíméleti terület”-en horgászni, közlekedni és tartózkodni TILOS! Kivéve belépési engedéllyel rendelkezők és az arra jogosultak!

Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!

Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni,vagy ha erre van lehetőség a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!

Foglalt hely létesítése TILOS!

Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.

10 napnál hosszabb ideig tartó, folyamatos táborozás TILOS !

A halászati őr a felállított sátor, tábor lebontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást . Felszólítás után azonnal meg kell kezdeni a táborhely felszámolását!

A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.

Felügyelet nélkül hagyott halfogásra alkalmas horgászkészségek tulajdonosától a területi engedély azonnal bevonásra kerül,és a tulajdonos ellen halvédelmi szabálysértési eljárás indul! Az eszközök átvételi elismervény ellenében elvételre kerülnek.

A súlyhatár feletti,nem elvihető kategóriába tartozó halakat a nap bármelyik időszakában “betárolni” TILOS ! Azokat, mérlegelés, és fényképezés után azonnal kíméletesen vissza kell engedi a vízbe!

A horgász a kifogott halakkal kíméletesen köteles bánni, azok megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében!

A halgazdálkodási jog tulajdonosa a vétkes horgászokat a halvédelmi szabálysértési eltiltás mellett a tavon történő horgászattól is eltilthatja, amiről a Horgász Szövetség fegyelmi bizottsága dönt. Az eltiltási idő megszegése az eltiltási idő további meghosszabbítását vonja maga után.           

A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,vagy videó felvétel készülhessen!

A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!


Csónak használatának rendje

1. Csónakból horgászni csak saját felelősségre lehet!

2. Csónak használata regisztrációhoz van kötve! Ennek határideje a meglévő csónakokra 2016 május 31, az új csónakoké folyamatos. A regisztrációt a tavon szolgálatot tévő halászati őrök végzik, akik a regisztrált csónakot azonosítóval látják el!

3. A Rakaca-tavon robbanó motoros csónakkal közlekedni csak a Halászati őrök és a rendészeti feladatokat ellátó személyek részére engedélyezett! .

5. Csónakkal való közlekedés a parttól számított 50 méteres sávon kívül engedélyezett.

6. Csónakból történő horgászat,04:00-23:00 óráig engedélyezett. 23 és 04 óra között a vízen tartózkodni tilos!

7. Sötétedéskor a csónakot jól látható módon ki kell világítani

8. Csónakból történő pergetés Június 16- Október 31 között engedélyezett!

10. Csónakos horgászat közben más horgászok zavarása TILOS!

11. Behordásos horgászatra kijelölt területen, a bójával, előírásos módon megjelölt,területet 20  méteres körzetben megközelíteni, illetve a területre “ráhorgászni” TILOS!


Rakaca-tó 2016 évi Behordásos engedély  horgászrendje

Behordásos módszer elve: Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre, úgy hogy ezt követően a parton vagy a parttal összeköttetésben lévő stégen vár kapásra. Nem tekintendő behúzásnak, behordásnak a vízben történő begyalogolással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat.

 1. A Rakaca-tavon csak a kijelölt horgászhelyeken lehet a behordásos területi engedéllyel ezt a horgászmódszert alkalmazni! A terület megtekinthető a halőri háznál,a tó körül kihelyezett hirdetőtáblákon, illetve a Horgász Szövetség honlapján !
 2. A horgász 2 bottal, botonként egy darab, egy ágú horoggal horgászhat. A hajszálelőkés, élettelen csali felkínálása az irányelv.
 3. Békés halra történő horgászat esetén fonott zsinór használata tilos! Fonott (kagylóálló) előtétzsinór maximálisan 20 méteres hosszúságban használható. Leadcore (ólombetétes kagylóálló zsinór) maximum 1 méteres hosszúságban használható!
 4. A felszerelések a partvonalra merőlegesen vethetők be, oldalra eltérni csak a kijelölt horgászhely által határolt területen belül, a többi horgász zavarása nélkül lehet.
 5. Horgászonként 1 db dőlőbója használható, amelyen fel kell tüntetni a állami horgászjegy számát, valamint, amelyet napnyugtától napkeltéig ki kell világítani! A horgászat befejeztével a dőlőbólyát el kell távolítani.
 6. A felszerelés bejuttatásának maximális távolsága a partvonalától mért 200 méter.
 7. Behúzós horgászat esetén őrzött, felügyelt felszerelésnek minősül – amennyiben a horgász olyan kapásjelző rendszerrel rendelkezik, amely hangosan jelzi a kapást – a következő esetekben is

       - a horgász a felszerelésének 20 méteres körzetében tartózkodik

       - a kijelölt horgászhelyen a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal  

        fárasztása, visszaengedése, horgászhely etetése,végszerelék bejuttatása.

 1. Pontymatrac használata kötelező !
 2. Nagyméretű merítőháló használata kötelező ! (min 90x90)

Monoki záportározó általános horgászrendje

 1. Horgászni csak érvényes horgászigazolvánnyal, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet !
 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel !
 3. Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.
 4. Megtartható éves mennyiség a méret-korlátozással védet halfajokból : 50db/év/ területi jegy.
 5.  Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül !
 6. Ezen felüli mennyiség megtartásához a horgász,az adott évben +1 új területi engedély vásárlására jogosult !
 7. Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai.
  Elvihető:

                                     Ponty:  maximum 6kg/egyedig,

                                     Süllő:   maximum 4kg/egyedig,

                                    Csuka:  maximum 5kg/egyedig

 1. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel , 1 úszós horgászkészséggel horgászhat
 2. Csónak horgászat céljára nem használható !
 3. Horgász készség mindenfajta behordása TILOS !
 4. Táblával, illetve bójával megjelölt “kíméleti terület”-en horgászni, közlekedni és tartózkodni TILOS! Kivéve belépési engedéllyel rendelkezők és az arra jogosultak!
 5. Mindenfajta szemetelés TILOS! Szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 6. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni,vagy ha erre van lehetőség a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 7. A horgász köteles magánál tartani halmérleget,mérőszalagot,golyóstollat,és szemeteszsákot,melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti
 8. A halgazdálkodási jog tulajdonosa a vétkes horgászokat a halvédelmi szabálysértésen felüli eltiltás mellett a tavon történő horgászattól is eltilthatja. Amiről a Horgász Szövetség fegyelmi bizottsága önt ! 
 9. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,-vagy videó felvétel készülhessen!

    A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!

 

HÁMORI-TÓ HORGÁSZREND


 1. Horgászni csak érvényes horgászigazolvánnyal, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet !
 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel !
 3. A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít fel a horgász által megjelölt időponttól! A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg, akkor is ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!.
 4. Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.
 5. Megtartható éves mennyiség a méret-korlátozással védet halfajokból: 40db/év/ területi jegy.Ezen belül az éves elvihető sebes pisztráng darab korlátozása 20db/év/területi jegy.

    Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül!

 1. Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai. Elvihető:

                            Sebes pisztráng:  maximum 0,7kg/egyedig,

                                     Ponty:  maximum 6kg/egyedig,

                                     Süllő:   maximum 4kg/egyedig.

 1. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel horgászhat
 2. Nyári horgászrend: Április 1- Október 31-ig 05:00-22:00 óra között engedélyezett.
 3. Téli horgászrend : November 01- Március 31-ig 06:00-19:00 óra között engedélyezett.
 4. Éjszakai horgászat TILOS !
 5. Csónak horgászat céljára nem használható !
 6. Horgász készség mindenfajta behordása TILOS !
 7. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 8. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni, vagy ha erre van lehetőség a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 9. Foglalt hely létesítése TILOS!
 10. A horgász köteles magánál tartani halmérleget,mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.
 11. A halgazdálkodási jog jogosultja a vétkes horgászokat a halvédelmi szabálysértésen felüli eltiltás mellett a tavon történő horgászattól is eltilthatja.Amiről a Horgász Szövetség fegyelmi bizottsága dönt ! 
 12. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,-vagy videó felvétel készülhessen!

A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!