HÁMORI-TÓ HORGÁSZREND (Módosult 2017.09.11.)


Hámori-tó és a Garadna-patak

2017 évi általános horgászrendje
Hatályos: 2017.09.11-től 

 

 1. Horgászni csak érvényes horgászigazolvánnyal, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet !
 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel !
 3. A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít fel (a 24 órás horgászatba az éjszakai tilalom időszaka is beszámít) a horgász által megjelölt időponttól! A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg, akkor is ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!.Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.
 4. Megtartható éves mennyiség a méret-korlátozással védet halfajokból: 40db/év/ területi jegy.Ezen belül az éves elvihető sebes pisztráng darab korlátozása 20db/év/területi jegy.

    Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül!

 1. Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai. Elvihető:

                            Sebes pisztráng:  maximum 0,7kg/egyedig,

                                     Ponty:  maximum 6kg/egyedig,

                                     Süllő:   maximum 4kg/egyedig.

 1. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel horgászhat
 2. Nyári horgászrend: Április 1- Október 31-ig 05:00-22:00 óra között engedélyezett.
 3. Téli horgászrend : November 01- Március 31-ig 06:00-19:00 óra között engedélyezett.
 4. Éjszakai horgászat TILOS !
 5. Horgászni csak partról ,száraz területről engedélyezett!Minden nemű vízen úszó tárgyról ,eszközről, eszközből és vízijárműről horgászni tilos!
 6. Horgász készség mindenfajta behordása TILOS !
 7. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 8. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni! Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 9. Foglalt hely létesítése TILOS!
 10. A horgász köteles magánál tartani halmérleget,mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.
 11. A halgazdálkodási jog jogosultja a vétkes horgászokat a halvédelmi szabálysértésen felüli eltiltás mellett a tavon történő horgászattól is eltilthatja !
 12. Horgászni csak a már kijelölt horgászhelyen lehet. Új horgászhely létesítése TILOS! 
 13. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,-vagy videó felvétel készülhessen!

A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!