Rakaca-tó, Rakaca-patak

2018 évi Általános horgászrendje

 

A Rakacai víztározón és a Rakaca patakon a halgazdálkodásra jogosult a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége (3530 Miskolc Corvin u 15.sz.) A Rakacai víztározón és a Rakaca patakon horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, helyi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Horgászrendünk a horgászat igazi célját igyekszik segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást.

A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Rakacai víztározóra és Rakaca patakra vonatkozó területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége központjában kaphat újra Rakacai víztározóra szóló területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk honlapján tájékozódhat.

 

 

 1. Horgászni csak érvényes személyi azonosító, horgászigazolvánnyal, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet!

 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel!

 3. A behordás tiltott módszernek minősül!Ami szabálysértési eljárást von maga után!

 4. A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít fel a horgász által megjelölt időponttól! A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg akkor is ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!

A téli horgászrend érvényességi ideje alatt a napijegy a horgász által meghatározott napon 06 h-tól 18 h-ig érvényes.

 1. Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.

 2. Megtartható éves mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen: 50db/év/ területi jegy.

Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül! Ezen felüli mennyiség megtartásához a horgász az adott évben +1 új területi engedély vásárlására jogosult az érvénytelen területi jegy leadása után amit a Szövetség felé jelenteni is kell!

 1. Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai. Elvihető:

           Ponty: maximum 55cm-6kg/egyedig,

           Süllő: maximum 70cm-4kg/egyedig,

           Csuka: maximum 75cm-5kg/egyedig.

 1. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel, törvényes képviselő,vagy meghatalmazott személy jelenlétében horgászhat!

 2. Éjszakai horgászat Április 01-től - Október 31-ig engedélyezett.

 3. Téli horgászrend: Horgászni November 01-től - Március 31-ig 06:00-18:00 óra között engedélyezett! Ezen időszakon kívül , horgászkészséggel a vízparton tartózkodni tilos.

 4. Táblával, illetve bójával megjelölt “kíméleti terület”-en horgászni, közlekedni és tartózkodni TILOS! Kivéve belépési engedéllyel rendelkezők és az arra jogosultak!

 5. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!

 6. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni,vagy ha erre van lehetőség a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!

 7. Foglalt hely létesítése TILOS!

 8. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.

 9. 10 napnál hosszabb ideig tartó, folyamatos táborozás TILOS ! 10 nap után a sátor és táborhely lebontása kötelező!

 10. A halászati őr a felállított sátor, tábor lebontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást . Felszólítás után azonnal meg kell kezdeni a táborhely felszámolását!

 11. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.

 12. Felügyelet nélkül hagyott halfogásra alkalmas horgászkészségek tulajdonosától a területi engedély azonnal bevonásra kerül,és a tulajdonos ellen halvédelmi szabálysértési eljárás indul! Az eszközök átvételi elismervény ellenében elvételre kerülnek.

 

 

 1. A súlyhatár feletti,nem elvihető kategóriába tartozó halakat a nap bármelyik időszakában “betárolni” TILOS ! Azokat, mérlegelés, és fényképezés után azonnal kíméletesen vissza kell engedi a vízbe!

 

 1. A horgász a kifogott halakkal kíméletesen köteles bánni, azok megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében!

 2. A halgazdálkodási jog tulajdonosa a vétkes horgászokat a halvédelmi szabálysértési eltiltás mellett a tavon történő horgászattól is eltilthatja, amiről a Horgász Szövetség fegyelmi bizottsága dönt. Az eltiltási idő megszegése az eltiltási idő további meghosszabbítását vonja maga után.

 3. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,vagy videó felvétel készülhessen!

A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!

 

 

Csónak használatának rendje

 

       1. Csónakból horgászni csak rögzített módon, és csak saját felelősségre lehet!

       2. Csónak használata regisztrációhoz van kötve! A regisztrációt a tavon szolgálatot tévő halászati őrök végzik, akik a regisztrált csónakot azonosítóval látják el!

 

      3. Csónak használata csak a törvényben rögzített kötelező felszerelésssel lehet!

      4. A Rakacai tó, északi oldalán a gát után következő egyenes szakaszon a csónakok kikötése, csak a horgászat idejére engedélyezett. A horgászat befejezését követően a csónak kikötése tárolása - ezen a           partszakaszon - TILOS. A tiltás ellenére ott tárolt, otthagyott csónak egy később meghatározott helyre elszállításra kerül. Az elszállítás alatt keletkező esetleges károkért a Szövetség nem vállal felelősséget

 

      5.  A Rakaca-tavon robbanó motoros csónakkal közlekedni csak a Halászati őrök és a

          rendészeti feladatokat ellátó személyek részére engedélyezett! .

 

       6.  Csónakkal való közlekedés a parttól számított 50 méteres sávon kívül engedélyezett.

 

       7. Csónakból történő horgászat,04:00-23:00 óráig engedélyezett. 23 és 04 óra között a vízen tartózkodni tilos!

 

       8. Sötétedéskor a csónakot jól látható módon ki kell világítani

 

       9. Csónakból történő pergetés Május 1-December 31 között engedélyezett!

 

      10. Csónakos horgászat közben más horgászok zavarása TILOS!

 

      11. Etetés helyszínét ,szabályosan megjelölt,területet 20 méteres körzetben megközelíteni, illetve a területre “ráhorgászni” TILOS!