Hámori-tó és a Garadna-patak általános horgászrendje

2018 évre

 

A Hámori-tó és a Garadna-patakon a halgazdálkodásra jogosult a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége (3530 Miskolc Corvin u 15.sz.) A Hámori-tó és a Garadna-patakon horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, helyi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Horgászrendünk a horgászat igazi célját igyekszik segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást.

A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Hámori-tó és a Garadna-patakra vonatkozó területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége központjában kaphat újra Hámori-tó és a Garadna-patakra szóló területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk honlapján tájékozódhat.

 

 

 1. Horgászni csak érvényes személy azonosító, horgászigazolvánnyal, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet !

 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel !

 3. A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít fel (a 24 órás horgászatba az éjszakai tilalom időszaka is beszámít) a horgász által megjelölt időponttól! A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg, akkor is ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!.Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.

 4. Megtartható éves mennyiség a méret-korlátozással védet halfajokból: 40db/év/ területi jegy. Ezen belül az éves elvihető sebes pisztráng darab korlátozása 20db/év/területi jegy.

Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül!

 1. Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai. Elvihető:

Sebes pisztráng: maximum 0,7kg/egyedig,

Ponty: maximum 55cm-6kg/egyedig,

Süllő: maximum 70cm-4kg/egyedig.

 1. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel, törvényes képviselő,vagy meghatalmazott személy jelenlétében horgászhat!

 2. Nyári horgászrend: Április 1- Október 31-ig 05:00-22:00 óra között engedélyezett.

 3. Téli horgászrend : November 01- Március 31-ig 06:00-19:00 óra között engedélyezett.

 4. Éjszakai horgászat TILOS !

 5. Horgászni csak partról ,száraz területről engedélyezett!Minden nemű vízen úszó tárgyról ,eszközről, eszközből és vízi járműről horgászni tilos!

 6. Horgász készség mindenfajta behordása TILOS !

 7. Drót szák használata pikkelyes halak esetén TILOS!

 8. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!

 9. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni! Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!

 10. Foglalt hely létesítése TILOS!

 11. A horgász köteles magánál tartani halmérleget,mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.

 12. A halgazdálkodási jog jogosultja a vétkes horgászokat a halvédelmi szabálysértésen felüli eltiltás mellett a tavon történő horgászattól is eltilthatja !

 13. Horgászni csak a már kijelölt horgászhelyen lehet. Új horgászhely létesítése TILOS!

 14. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,-vagy videó felvétel készülhessen!

A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!